BULETINI Nr. 4. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e Buletinit mund ta shkarkoni këtu

 

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mikroekonomi; Menaxhimi i burimeve njerëzore; Marketing; Makroekonomi; Bazat e menaxhimit të ndërmarrjeve; Biznes ndërkombëtar. 1.Florin Peci; 2. Ejup Fejza; 3. Jusuf Fejza; 4. Gani Lahu; 5. Adil Januzi; 6. Zeqir Voca; 7. Nerimane Bajraktari; 8. Naim Kamberaj; 9. Bashkim Bellaqa; 10. Enis Abdurrahmani; 11. Pleurat Mustafa dhe 12. Arta Visoka Alimi.Kliko këtu

FAKULTETI JURIDIK

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh: nga lëmi: Kushtetuese Administrative. 1. Rexhep Ahmeti; 2. Ylber AliuLabinot; 3. Safet Beqiri; 4. Lumnije Bajrami;  5. Hajrullah Mustafa. Kliko këtu

2. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në shkenca juridike – civile. 1. Florim Shefqeti; 2. Shpresa Ibrahimi; 3. Fisnik Tmava; 4. Bashkim Preteni; 5. Violeta Voca; 6. Ylber Aliu; 7. Asmir Sadiku; 8. Ramadan Gashi; 9. Fisnik Salihu; 10. Arbnor Ajeti. Kliku këtu

FAKULTETI I EDUKIMIT

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh: Gjuhë shqipe. 1. Vesel Islami; 2. Fatbardha Hoxha; 3. Teuta V. – Kafexholli. Kliko këtu

2. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh: Gjuhë shqipe: 1. Vesel Islami; 2. Fatbardha Hoxha; 3. Kemajl Peci; 4. Rabije Dobroshevci – Hajredini; 5. Vaide Kqiku; 6. Ilir Sefaj; 7. Lunije Bajrami. Kliko këtu

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Provat dhe kontrolli i materialeve; Saldimi dhe prerja; Mekanika e shkatërrimit dhe dëmtimit të materialeve I; Mekanika e shkatërrimit dhe dëmtimit të materialeve II. 1. Rrahim Maksuti. Kliko këtu

2. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në departamentin e Xehetarisë. 1.Frashër Brahimaj; 2. Jusuf Haradinaj; 3. Gzim Ibishi; 4. Nebahate Haradinaj. Kliko këtu