Lista e studentëve që kanë fituar bursën për vitin akademik 2018/19

Bashkangjitur gjeni listën e studentëve që kanë fituar bursën për vitin akademik 2018/19 në Fakultetin e Gjeoshkencave, si dhe vendimin e Këshillit Drejtues për lartësinë e shumës.

Niveli Bachelor

Niveli Master

Vendimi i KD-së