Sesion informues për programin Global UGRAD

Programi global i shkëmbimit të programeve universitare 2019-2020 (Global UGRAD) – Sesion Informues

Programi Global i Shkëmbimit Studentor (Global UGRAD) sponsorizohet nga Zyra Amerikane e Shtetit për Çështjet Arsimore dhe Kulturore. Është një bursë e financuar plotësisht për një semestër të studimeve akademike jo-diplomike në një kolegj ose universitet të caktuar të SHBA. Pjesëmarrësit janë liderë në zhvillim të përkushtuar ndaj komuniteteve të tyre në shtëpi. Gjatë Programit, pjesëmarrësit Global UGRAD sfidojnë veten për të shqyrtuar shoqërinë amerikane, kulturën dhe të mësuarit akademik. Ata gjithashtu marrin pjesë në shërbimin e komunitetit dhe rrisin aftësitë e tyre profesionale.

Sesioni informues për këtë program për studentët e UMIB-it do organizohet me datën 14 dhjetor nga ora 13:30-14:30 në amfiteatrin e madh A1.

Aplikimi për pjesëmarrje në Programin Global UGRAD 2019-2020 është e hapur dhe do të mbyllet më 31 dhjetor 2018 në orën 17:00. Për informacionin e aplikimit dhe udhëzimet, ju lutemi vizitoni aplikacionin Global UGRAD online.

Lexo më shumë