Vendimi për ankesat në Fakultetin e Edukimit

Këtu mund ta gjeni vendimin e Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave sa i përket pranimit të studentëve në Fakultetin e Edukimit.

Kliko këtu: Fakulteti i Edukimit