Stafi Administrativ

Nr.Emri dhe MbiemriPozita
1Sheherzade Veseli
Zyrtare e Shërbimeve Studentore
2Krenare Basholli
Asistente Administrative