Këshilli i Studentëve

Kryetar

Shpat Musliu

Nënkryetarë

Sara Sylejmani

Rinor Sadiku

Sekretare

Flakrina Bekteshi

 Anëtarë

Ardian Berisha

Donjeta Dragaj