Njoftim për kandidatët e suksesshëm për staf të angazhuar akademik në konkursin e shpallur më 06.10.2017

Këtu mund ta gjeni njoftim për kandidatët e suksesshëm për staf të angazhuar akademik në konkursin e shpallur më 06.10.2017.

Kliko këtu: Njoftimi