Vendimi për ankesat në Fakultetin Juridik

Këtu mund ta gjeni vendimin e Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave sa i përket pranimit të studentëve në Fakultetin Juridik.

Kliko këtu: Fakulteti Juridik