NJOFTIME

Rezultatet nga lënda “Menaxhimi i resurseve humane”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga lënda "Menaxhimi i resurseve humane"
Lexo më shumë

Orari i modifikuar i provimeve për afatin e janarit

Afati i paraqitjes së provimeve fillon më 04.01.2016 dhe mbaron më 11.01.2016.
Lexo më shumë

Rezultatet në lëndën “Mikroenomia I, Kollokfiumi I” – Banka, Financa dhe Kontabilitet

Këtu mund t'i gjeni rezultatet në lëndën "Mikroenomia I, Kollokfiumi I" - drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Lexo më shumë

Rezultatet në lëndën “Mikroekonomia I, Kollokfiumi I” – Menaxhment dhe Informatikë

Këtu mund të gjeni rezultatet në lëndën "Mikroekonomia I, Kollokfiumi I" në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë
Lexo më shumë

Galeria

12

Staf Akademik

1

Staf Administrativ

Galeria

error

Follow us :)