NJOFTIME

Rezultatet e kollokviumit ” Menaxhimi i BVM”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e kollokviumit " Menaxhimi i BVM".
Lexo më shumë

Rezultatet nga provimi në “Matematikë”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në "Matematikë", për të dy drejtimet.
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në lëndën “Kontabilitet i menaxhmentit”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën "Kontabilitet i menaxhmentit", mbajtur më 29 . 04. 2016.
Lexo më shumë

Rezultatet e provimit në lëndën e Informatikës

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën e Informatikës, të mbajtur më 29.04.2016.
Lexo më shumë

Galeria

12

Staf Akademik

1

Staf Administrativ

Galeria