Këshilli i Studentëve

Kryetar

Bardh Sylejmani

Nënkryetar

Arlind Sadiku

Nënkryetar

Armend Bajraktaraj

Sekretare e përgjithshme

Vlora Peci

Sekretar organizative

 Blerina Strana