syllabusi-procedura-administrativeVITI I PARË

Semestri IOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S01001Fillet  së drejtësO3 + 28
04B01S01002Historia e Institucioneve shtetërore dhe juridikeO2 + 16
04B01S01003EkonomiaO2 + 16
04B01S01004Gjuhë e huajO2 + 05
05B01S01005E drejta e konkurrencësZ2 + 05
05B01S01006Sociologji juridikeZ2 + 05
04B01S01006Retorika dhe shprehja juridikeZ2 + 05
 Gjithsejt 15 + 440
Semestri IIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S02006E drejta romakeO3 + 27
04B01S02007E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriutO3 + 27
04B01S02008SociologjiaO2 + 16
04B01S02009Gjuhë e huajO2 + 05
04B01S02010Teoria dhe praktika parlamentareZ2 + 05
04B01S02011Bazat e sistemit gjyqësorZ2 + 05
04B01S02012Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptareZ2 + 05
 Gjithsejt 16 + 540

 

VITI I DYTË

Semestri IIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S03013E drejta kushtetueseO3 + 17
04B01S03014E drejta penaleO3 + 17
04B01S03015E drejta civileO3 + 17
04B01S03016Politika ekonomikeO2 + 16
04B01S03017Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëveZ2 + 05
04B01S03018Klinika juridike civileZ2 + 05
04B01S03019Politika kriminaleZ2 + 05
 Gjithsej 17+442
Semestri IVOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S04020E drejta administrativeO3 + 17
04B01S04021KriminalistikaO2 + 16
04B01S04022E drejta familjare dhe trashëgimoreO2 + 16
04B01S04023Organizatat ndërkombëtareO2 + 16
04B01S04024Gjyqësia kushtetueseZ2 + 05
04B01S04025Komunikimi masivZ2 + 05
04B01S04026Kundërvajtjet në lëmin penalZ2 + 05
 Gjithsejt 15 + 440

VITI I TRETË

Semestri VOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S05027E drejta ndërkombëtare publikeO3 + 17
04B01S05028E drejta e detyrimeveO2 + 16
04B01S05029E drejta e procedurës penaleO2 + 16
04B01S05030E drejta ndërkombëtare privateO2 + 16
04B01S05031Taktika kriminalistikeZ2 + 05
04B01S05032Administrimi lokalZ2 + 05
04B01S05033ArbitrazhiZ2 + 05
 Gjithsejt 15 + 440
Semestri VIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S06034E drejta e punësO3 + 17
04B01S06035E drejta e unionit evropianO2 + 16
04B01S06036Procedura administrativeO2 + 16
04B01S06037Financat dhe e drejta financiareO2 + 16
04B01S06038Mjekësia ligjoreZ2 + 05
04B01S06039TerrorizmiZ2 + 05
04B01S06040Klinika juridike penaleZ2 + 05
 Gjithsejt 15 + 440

VITI I KATËRT

Semestri VIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S07041E drejta procedurale civileO3 + 17
04B01S07042Metodologjia dhe shkrimi ligjorO2 + 16
04B01S07043Kriminologji me PenologjiO2 + 16
04B01S07044E drejta tregtareO2 + 16
04B01S07045Etika ligjore dhe profesionaleZ2 + 05
04B01S07046E drejta e sigurimeveZ2 + 05
04B01S07047Analiza ekonomike e së drejtësZ2 + 05
 Gjithsejt 15 + 440

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA ADMINISTRATIVE DHE KUSHTETUESE

Semestri VIIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S07048E drejta kushtetuse pozitiveO3 + 28
04B01S07049E drejta administrative – pjesa e posaҁmeO3 + 28
04B01S07050Filozofia e së drejtësO3 + 17
04B01S07051E drejta socialeO3 + 17
Gjithsejt12 + 630

 

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA PENALE

 

Semestri VIIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S07052E drejta penale – pjesa e posaҁmeO3 + 28
04B01S07053E drejta procedurale penale pjesa e posaçmeO3 + 28
04B01S07054ViktimologjiaO3 + 17
04B01S07055E drejta penale nderkombetareO3 + 17
Gjithsejt12 + 630

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA CIVILE

Semestri VIIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S07056E drejta sendoreO3 + 28
04B01S07057E drejta procedurale civile-pjesa e posaçmeO3 + 28
04B01S07058E drejta kontraktoreO3 + 17
04B01S07059E drejta e pronësisë intelektualeO3 + 17
Gjithsejt12 + 630

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA NDËRKOMBËTARE

 

Semestri VIIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S07060E drejta ndërkombëtare private konvencionaleO3 + 28
04B01S07061Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtareO3 + 28
04B01S07062E drejta ndërkombëtare humanitareO3 + 17
04B01S07063E drejta diplomatike dhe konsulareO3 + 17
Gjithsejt12 + 630

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA FINANCIARE

 

Semestri VIIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
04B01S07064Institutcionet financiare ndërkombëtareO3 + 28
04B01S07065E drejta ndërkombëtare ekonomikeO3 + 28
04B01S07066E drejta tatimore dhe buxhetoreO3 + 17
04B01S07067Qeverisja e korporataveO3 + 17
Gjithsejt12 + 630