NJOFTIME

Rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes të mbajtur me datën 12.06.2019.

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes të mbajtur me datën 12.06.2019. Kliko ketu    

Lexo më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda Mjedisi i biznesit të mbajtur me datën 12.06.2019

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit nga lënda Mjedisi i biznesit të mbajtur me datën 12.06.2019. Kliko këtu    

Lexo më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Financat e Korporatave

Në bashkëngjitje gjeni listën me rezultatet e studentëve të provimit nga lënda Financat e Korporatave për afatin e Qershorit 2019. Kliko këtu    

Lexo më shumë

Rezultatet nga lënda Menaxhment Financiar

Gjeni të bashkangjitur rezultatet nga lënda Menaxhment Financiar. Kliko këtu    

Lexo më shumë

Galeria

12

Staf Akademik

1

Staf Administrativ

Galeria